forum.naksu.org
 
 

Увага! На форумi введено правила поведiнки >>>

Розділ форуму присвячено питанням законодавства.

стор.:  Попередня1234Наступна
Поточна сторінка:3 з 4
как ответить на запрос УБОЗ УМВС України?
Автор: ondifua ( )
Дата: 21.01.2012 14:08:21

Микола Т. пише:
-------------------------------------------------------
> > надати в адресу УБОЗ наступну інформацію:
> - вказати П.І.П. та ідентифікаційні коди
> працівників, які працюють чи працювали у ввіреному
> Вам закладі за період з 01.01.2010 року по
> даний час, із вказанням посади та наданням копій
> документів, що підтверджують можливість працювати
> працівників на займаних посадах (дипломи,
> сертифікати, атестати);
> - надати належно завірені копії підтверджуючих
> документів, про
> нарахування заробітної платні, вказати ставки на
> яких працюють працівники з 01.01.2011 по даний
> період часу.
>
я ответила так:
Вивчивши уважно Ваш запит № від про надання персональних даних працівників і копій документів, повідомляємо наступне:
Згідно зі ст. 4 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю свою діяльність здійснюють відповідно до вимог вказаного Закону, Конституції України, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України, Законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про міліцію» та інших законодавчих актів України.
Згідно з ст. 1 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», під організованою злочинністю в цьому Законі розуміється сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань. Види та ознаки цих злочинів, а також кримінально-правові заходи щодо осіб, які вчинили такі злочини, встановлюються Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ч. 3 ст. 28 Кримінального кодексу України, злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Відповідно до ч. 4 цієї ж статті, злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.
У Вашому запиті відсутні будь-які посилання на порушення законодавства України.
Основоположною є ст. 19 Конституції України, яка встановлює, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Із наведеної норми Конституції України вбачається, що умовою вчинення будь- яких дій органами державної влади є:
1) наявність відповідної, встановленої Законом підстави;
2) наявність відповідних, встановлених Законом повноважень;
3) визначення Законом способу вчинення відповідних дій.
Наявність лише усіх трьох, встановлених Законом, умов дає можливість органу державної влади вчиняти певні дії.
Таким чином, для витребування персональних даних осіб і документів, Ви маєте навести відповідні, встановлені Законом підстави такого витребування, діяти в межах повноважень, встановлених Законом та діяти у спосіб, встановлений Законом.
Відповідно до п. б) ч. 2 ст. 12 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», при здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України надаються повноваження: на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю одержувати від банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб.
Посилаючись на ст. 12 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» Вами не вказано підстави для проведення заходів боротьби з організованою злочинністю чи на данні, що давали б підстави принаймні припускати, що диспансер є злочинною групою чи тим більше злочинною організацією.
Стаття 11 Закону України «Про міліцію» встановлює права міліції.
Відповідно до п. 17 ст. 11 Закону України «Про міліцію» міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції.
Тому при посиланні у запиті на дану норму закону, Ви повинні вказувати про знаходження справи про злочин у своєму провадженні та вказувати факт порушення закону у зв’язку з яким справа про злочин може знаходиться у провадженні УБОЗУ.
Самих лише повноважень не достатньо – необхідні також, встановлені законом, підстави для відповідних дій.
В запиті як підстава витребування персональних даних та документів вказується «комплекс організаційних та практичних заходів спрямованих на запобігання та виявлення фактів протидії корупції», а не на проведення заходів по боротьбі з організованою злочинністю. Натомість, Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» не містить такої підстави для проведення заходів по боротьбі з організованою злочинністю як «комплекс організаційних та практичних заходів спрямованих на запобігання та виявлення фактів протидії корупції».
Державні органи влади мають діяти у спосіб, встановлений законом. Звертаємо увагу на те, що відповідно до Конституції України, такий спосіб має біти чітко встановлений законом, і орган державної влади має діяти саме в такий спосіб. Жодні інші, підзаконні, нормативно-правові акти не можуть визначати способу дії органів державної влади. Так само самі органи державної влади не мають права визначати спосіб своїх дій.
Законом України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» не встановлено способу витребування копій документів у підприємств, установ, організацій.
Відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію», міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності.
Окрему увагу звертаємо також на те, що відповідно до ст.6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є:
- наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:
- злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами;
- осіб, які готують або вчинили злочин;
- осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання;
- осіб безвісно відсутніх;
- розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України;
- реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності; тощо.
Забороняється приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів при відсутності підстав, передбачених у цій статті.
Тобто дана стаття містить вичерпний перелік підстав для проведення оперативно-розшукових заходів.
Крім того, відповідно до ст.9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», з метою гарантування законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, «…у кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа...».

Таким чином, підсумовуючи все вищезазначене, повідомляємо про готовність до співпраці, якщо запит буде приведений у відповідність до вимог чинного законодавства.

как ответить на запрос УБОЗ УМВС України?
Автор: кредитор ( )
Дата: 21.01.2012 15:17:49

ondifua _

Супер !!! :))

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Дата: 21.01.2012 17:14:53

Добре відповіли, але знаю, що бандюкам таке не подобається ... Простіше було б задовольнити ту незаконну вимогу. Будьте готові до "наїзду" ... У вас все має бути у повному порядку: ліцензії на програмне забезпечення, кількість грошей у касі тощо. Наказом голови правління забороніть працівникам кредитної спілки давати будь-кому будь-які пояснення щодо діяльності кредитної спілки. За законом кредитну спілку представляє лише голова правління ... Добре, якщо у офісі є відеореєстрація зі зберіганням інформації зовнє, тобто поза межами офісу ... Можуть щось підкинути, можуть провести "контрольну закупку", можуть принести хабаря (необов`вязкового гроші, а пакунок з чимсь). Усіх, хто хоче віддячити, женіть геть. З тими, що прийдуть (якщо прийдуть) спілкуєтесь у офісі, не виходьте поговорити на вулицю, бо назад скоро можете не повернутись (Ваші кишені раптом виявляться набитими наркотиками та\або набоями від вогнепальної зброї). А взагалі, всього не перерахуєш, будьте пильні ... Я тут трохи Вас налякав, але пам ятайте, що "навіть в яслях знають малі діти, що ліпше перебдіть, ніж недобдіти" (Лесь Поддерев’янський). У мене є підстави вважати, що бандюки вже мають на вас інформацію про корупцію, вірніше про порушення обмежень, спрямованих запобігання та протидію корупції. Для того, щоб вважатись корупціонером за тим клятим законом "Про засади ..." зовсім необов`язково ним бути насправді. Уважно вивчіть той дурнуватий ЗУ "Про засади ...", проаналізуйте, чи випадково не порушується якесь обмеження, визначене законом: [zakon2.rada.gov.ua]Редаґовано 4 раз(и). Останні правки 21.01.2012 17:39.

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Автор: ondifua ( )
Дата: 21.01.2012 17:42:26

Малюк Вячеслав пише:
-------------------------------------------------------
> Добре відповіли, але знаю, що бандюкам таке не подобається ... Простіше було б задовольнити ту
> незаконну вимогу. Будьте готові до "наїзду" ... У вас все має бути у повному порядку: ліцензії на
> програмне забезпечення, кількість грошей у касі тощо. Наказом голови правління забороніть
> працівникам кредитної спілки давати будь-кому будь-які пояснення щодо діяльності кредитної
> спілки. За законом кредитну спілку представляє лише голова правління ... Добре, якщо у офісі є
> відеореєстрація зі зберіганням інформації зовнє, тобто поза межами офісу ... Можуть щось підкинути,
> можуть провести "контрольну закупку", можуть принести хабаря (необов`вязкового гроші, а пакунок
> з чимсь). Усіх, хто хоче віддячити, женіть геть. З тими, що прийдуть (якщо прийдуть) спілкуєтесь у
> офісі, не виходьте поговорити на вулицю, бо назад скоро можете не повернутись (Ваші кишені раптом
> виявляться набитими наркотиками та\або набоями від вогнепальної зброї). А взагалі, всього не
> перерахуєш, будьте пильні ... Я тут трохи Вас налякав, але пам ятайте, що "навіть в яслях знають
> малі діти, що ліпше перебдіть, ніж недобдіти" (Лесь Поддерев’янський). У мене є підстави
> вважати, що бандюки вже мають на вас інформацію про корупцію, вірніше про порушення обмежень,
> спрямованих запобігання та протидію корупції. Для того, щоб вважатись корупціонером за тим клятим
> законом "Про засади ..." зовсім необов`язково ним бути насправді. Уважно вивчіть той дурнуватий ЗУ
> "Про засади ...", проаналізуйте, чи випадково не порушується якесь обмеження, визначене законом:

>
> Редаґовано 4 раз(и). Останні правки 21.01.2012
> 17:39.

дякую
після того як я сказала, що скаргу в прокуратуру і внутрішню безпеку напишу, убозівець наполовину зменшив вимоги


мы бюджетная организация, руководитель не имеет статуса госслужащего, но деньги из бюджета получаемРедаґовано 2 раз(и). Останні правки 21.01.2012 21:32.

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Автор: ondifua ( )
Дата: 21.01.2012 21:30:36

мы бюджетная организация, руководитель не имеет статуса госслужащего, но деньги из бюджета получаем

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Автор: Микола Т. ( )
Дата: 22.01.2012 16:13:03

Бачте, в чому справа...
Почитавши Вашу відповідь УБОЗу, я роблю висновок, що її написання забрало у Вас у 3-4 рази більше часу, ніж надання того, про що вони просили. А. як правильно зауважує В.Малюк, не факт, що ця відповідь буде останньою...
Пройшовшись по форуму, ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО Я НЕ Є ТОЛСТОВЦЕМ. Але.
Уявіть, що Ви собі йдете у справах, а до Вас підходить мєнт і просить показати документи. Підкреслюю, Ви йдете у справах. Можливо, у вас через 20 хв. засідання у Господарському суді. Паспорт, звісно, з Вами. Але Ви не зобов'язані його носити з собою, і можете відповісти у дусі "А шо такоє?!" І тоді він Вас має допровадити у відділок, ну і т.д. Звісно, у відділку Ви доведете, хто "казли", але Госпсуд впаяє Вам штраф ну і т.д.

Запитувані ними документи не є конфіденційними і взагалі ніякого інтересу ні для кого не являють. У нормальній ситуації. Сподіваюсь, що Ваша ситуація є нормальною. Це звичайний галочний мєнтовський захід. Боротися з цим явищем треба, але десь у 15-ту чергу. А як у Вас є багато вільного часу, краще купити 2-3 баночки фарби, знайти відповідний бігборд... Це десь 5-6-та черга..

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Автор: ondifua ( )
Дата: 22.01.2012 16:47:36

я більш, ніж переконана, що запит незаконний, дякую профі-юристам!

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Автор: ondifua ( )
Дата: 02.03.2012 11:43:01

еще один прикольный запрос поступил:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
УМВС УКРАЇНИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ
злочинністю
вуя. Академіка Сахарова,15, м. Івано-Франківськ, 76018
тел.(03422) 95Л62. факс (0342) 75-06-46
На виконання доручення Прем'єр-міністра України Азарова М. Я., від 04.03.2011 року № 10331/4/1-11 до протокольного рішення від 22.02.2011 року за результатами засідання комітету з економічних реформ під головуванням Президента України Януковича В. Ф. та постанови міжвідомчої наради з питань додержання законодавства у сфері державних закупівель від 26.11.2010 № 07/1-1311-10 Управлінням ДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області проводиться перевірка використання державних коштів.
В зв'язку з вищенаведеним та на підставі п. п. 17, 24 ст. 11 Закону України "Про міліцію", п. 7 ст. 5 та ст. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 № 510 "Цро затвердження Положення "Про Державну службу боротьби з економічною злочинністю" прошу Вас надати завірені світлокопії документів, що підтверджують отримання та використання бюджетних коштів видшених на закупівлю товарів, робіт та послуг в 2011 ропі із проведенням процедури закупівлі і без такої, із вказанням об'єкта використання передбаченої, виділеної суми та отримувача коштів.
З повагою
Начальник Управління Бобик


ухахатываюсь

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Автор: Микола Т. ( )
Дата: 02.03.2012 11:57:16

Рівно рік минув. Уже, мабуть, і бобік здох...

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Дата: 02.03.2012 12:14:01

Уважаемая Ольга Богдановна, если не ошибаюсь?
А чего Вы ухахатываетесь, можно поинтересоваться, у Вас же бюджетное предприятие?

ondifua пише:
-------------------------------------------------------
> еще один прикольный запрос поступил:
>
> ухахатываюсь
--

З повагою,

Андрiй Козинець
Адміністратор та модератор форуму НАКСУ
тел./факс: (044) 501-18-78
akozynets@unascu.org.ua
[www.unascu.org.ua]

стор.:  Попередня1234Наступна
Поточна сторінка:3 з 4


Вибачайте, лише зареєстровані учасники можуть залишати повідомлення.

Вам треба УВIЙТИ НА ФОРУМ >>> або ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ >>>
This forum powered by Phorum.