forum.naksu.org
 
 

Увага! На форумi введено правила поведiнки >>>

Розділ форуму присвячено питанням законодавства.

стор.:  1234Наступна
Поточна сторінка:1 з 4
Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Автор: Vladimir Babich ( )
Дата: 11.02.2009 15:07:14

Народ, менты просят копии кассовых документов... я точно читал, как правильно ответить... только не могу найти где... помогите, кто помнит... дайти ссылку...

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Автор: Serzh ( )
Дата: 11.02.2009 16:24:29

можливо, читали ось це:

Запити від УБОЗу. Як реагувати правильно

Відповідно до пп. “б” п. 2 ст. 12 Закону України від 30.06.93 р. № 3341-XII “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” (далі - Закон) при здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальним підрозділам органів внутрішніх справ і Служби безпеки України надаються повноваження на письмову вимогу їх керівників одержувати від банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб.
Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України “Про банки і банківську діяльність”. Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо, - не пізніш як протягом 10 діб.
Як захиститися від такої “негайності”, адже вимагають надати інформацію за тривалий період?
По-перше, дуже добре, що ці вимоги не поширюються на приватних підприємців.
По-друге, в запитах від УБОЗів зустрічаються вимоги щодо надання статутних та дозвільних документів. Цю інформацію убозівці можуть вільно отримати у державного реєстратора та в органах ліцензування. Або ознайомитися з ними на підприємстві.
По-третє, відомості щодо сплати обов’язкових платежів - це парафія податкових органів, Пенсійного фонду та інших. Якщо ці органи не надають цих відомостей, то чому підприємство має їх надавати?.. Крім того пп. “б” п. 2 ст. 12 Закону передбачає надання інформації про угоди, рахунки та операції, а не щодо сплачених з цих угод чи операцій податків. Та й поняття “обов’язковий платіж” незрозуміле. Наприклад, у преамбулі Закону “Про систему оподаткування” говориться: “цей Закон визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов’язки і відповідальність платників”. Тобто в цьому Законі податки і збори прирівняні до обов’язкових платежів. А для когось це платіж за договором, квартплата, орендна плата чи аліменти, а не обов’язково податки чи збори.
По-четверте, вимоги щодо надання копій угод, контрактів, договорів з резидентами та нерезидентами України, що стосуються надання послуг підприємством, придбання, реалізації товарно-матеріальних цінностей, є цілком законними і їхні копії можна надати. Як і трудові угоди, контракти з співробітниками - спеціалістами підприємства. Як правило, здебільшого у підприємств їх немає, тому і подавати нічого.
По-п’яте, перелік об’єктів будівництва, де підприємство виступає замовником, інвестором чи генпідрядником, випливає з пункту “по-четверте”, оскільки обумовлюється відповідними угодами, а тому надання такої інформації є зайвим. Крім того, Закон не передбачає, щоб надавач інформації її групував, аналізував та складав в окрему папочку, переліки чи таблиці або малював графіки. Просять угоди - нате і групуйте та малюйте.
По-шосте, вимога надати документи, на підставі яких підприємство отримало ліцензію на право здійснення будівельної чи іншої діяльності, також надумана. Отримання ліцензії є не угодою чи операцією, а дозволом державного органу. Усі ці документи є в органі ліцензування, а підприємство навіть не повинно турбуватися про їх наявність, у нього є результат цих документів - ліцензія. А зберігання копій документів, на підставі яких отримано ліцензію, чинним законодавством не передбачено.
Тобто у відносинах з УБОЗом слід просто дотримуватися букви закону і надавати лише те, що написано у ньому, а не у листах їхніх керівників.
Що думають про права та обов’язки УБОЗу державні органи? На жаль, державні органи дають мало відповідей на це. Але в листі Держпідприємництва від 06.03.2002 р. № 2-221/1290 “Про розгляд листа щодо порядку витребування, одержання і використання інформації і документів від підприємств, установ, організацій при здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю” говориться, що цей Закон не містить порядку і процедури (крім строків подання) отримання такої інформації. Не містять такого порядку і закони України від 18.02.92 р. № 2135-XII “Про оперативно-розшукову діяльність” та від 20.12.90 р. № 565-XII “Про міліцію”. У цих нормативно-правових актах нема вимоги до посадових осіб правоохоронних органів вказувати мотиви і мету одержання інформації і документів, мету перевірки, а також іншу інформацію про підстави одержання таких відомостей.
Відповідно до п. 17 ст. 11 Закону України “Про міліцію” посадові особи мають право одержувати відомості від підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності безперешкодно і безплатно, тому вартість ксерокопій, відповідно до цієї норми, орган внутрішніх справ не відшкодовує.
У ст. 22 Закону передбачені гарантії прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю. Зокрема в частині 3 цієї статті передбачено порядок використання інформації, одержаної спеціальними підрозділами боротьби з організованою злочинністю та їх співробітниками (не пов’язана з вчиненням злочинів чи інших правопорушень фізичними та юридичними особами інформація не може використовуватися на шкоду правам та законним інтересам цих осіб), а в частині 4 передбачено право на оскарження до суду дій співробітників таких підрозділів. Крім того, у розділі VII цього Закону передбачений контроль з боку Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та нагляд прокуратури за виконанням законів у сфері боротьби з організованою злочинністю, в тому числі і за порядком одержання та використання інформації і документів підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.
Конституція дозволяє не свідчити проти себе
Є ще і конституційний аспект застосування цього Закону. Річ у тім, що, надаючи інформацію на запит УБОЗу, директор фірми може собі нашкодити (нехай він навіть голова організованого злочинного формування), оскільки надана інформація може бути застосована проти нього. Кожний має право на мовчання та ненадання інформації, гарантоване Конституцією: відповідно до частини першої ст. 63 особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначає закон. Тому, якщо керівник підприємства підписував якісь угоди (якщо це новий керівник, то він попередні угоди не підписував), то він може відмовитися від надання інформації про них, в тому числі і УБОЗу, з посиланням на ст. 63 Конституції України.
На захист від незаконних дій працює і прокуратура. Зокрема наказ Генеральної прокуратури України від 19.09.2005 р. № 4/2гн “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю” передбачає здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, прокуратурами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя:
- управліннями боротьби з організованою злочинністю головних управлінь (управлінь) МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
- відділами у питаннях боротьби з організованою злочинністю управлінь МВС України на залізницях (за місцем розташування);
- головними відділами (відділами) у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю головних управлінь (управлінь) Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
- спеціальними підрозділами у регіонах, підпорядкованих безпосередньо ГУБОЗ МВС України та ГУБКОЗ СБ України (за місцем їх розташування).
За ненадання відповіді міліції нічого не буде
З приводу недієвості запитів МВС (а УБОЗ є його підрозділом) до підприємців у журналі “Бізнес” була цікава стаття (“Дубина № 13”, №7/2008 р., с. 90). У ній говориться, що 25 січня у Верховній Раді був зареєстрований, а 5 лютого 2008 року переданий для ознайомлення законодавцям законопроект “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за перешкоджання органам внутрішніх справ”. Його автор, народний депутат від НУНС Геннадій Москаль (крім того він є позаштатним радником міністра внутрішніх справ) пропонує внести до Кодексу статтю 185-13 щодо відповідальності за ненадання/ухилення від надання за письмовим запитом органів МВС інформації, копій документів або документів для вивчення та копіювання. Пропонують за таке правопорушення штрафувати на 5 - 15 н.м.д.г., а у разі повторного протягом року правопорушення - на 15 - 100 н.м.д.г.
Звідси цілком правомірний висновок - поки що ненадання інформації УБОЗу жодним штрафом керівнику підприємства не загрожує (у статті, щоправда, говориться, що таке підприємство вносять до якогось “чорного” переліку).
У цьому ж журналі (с. 92) вміщено інтерв’ю самого розробника законопроекту із красномовною назвою “Останнім часом нам не дають...”, з якої видно безпомічність міліції в отриманні запитів через відсутність відповідного положення від Кабміну.
Річ у тім, що з 16 лютого 2005 року набрав чинності Закон України від 12.01.2005 р. № 2322-IV “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)”. Згідно з його вимогами внесено зміни до ряду законодавчих актів, що регламентують діяльність працівників правоохоронних і контролюючих органів у частині проведення перевірок суб’єктів господарювання.
Зокрема, внесено зміни до п. 24 ст. 11 Закону України “Про міліцію”, відповідно до яких запроваджується новий порядок проведення ними перевірок підприємств, установ і організацій: вони мають право в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки за фактами порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності.
Але Кабмін такого порядку на затвердив! Про що говориться і в листі МВС від 02.02.2006 р. №5/809 “Про порядок проведення органами внутрішніх справ перевірок підприємств, установ і організацій за фактами порушення законодавства, контроль за додержання якого віднесено до компетенції міліції”. Тому міліція не лише позбавлена права отримувати інформацію, але і проводити перевірки (крім випадків розслідування кримінальних справ, але це за іншим законодавством). Річ у тім, що отримання інформації за запитами є однією з підстав для проведення перевірки, наприклад, якщо інформація явно неправдива (приклад - подання неправдивої інформації або неподання звітності до податкових органів).
Впадає в око суперечності у нормативних актах щодо порядку отримання інформації міліцією. Зокрема, у пункті 17 статті 11 Закону “Про міліцію” говориться: “...одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України “Про банки і банківську діяльність”.
А пп. “б” п. 2 ст. 12 Закону про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю дає право міліціянтам на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю одержувати від банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішньоекономічні угоди фізичних і юридичних осіб. Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо, - не пізніш як протягом 10 діб.
Тобто за Законом про міліцію правоохоронці можуть отримувати не будь-яку інформацію, а лише ту, що стосується справ про злочини в їхньому провадженні. А Закон про оперативно-розшукову діяльність дає право одержувати будь-яку інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішньоекономічні угоди фізичних і юридичних осіб. Відверта суперечність, яку можна використовувати на свою користь. Хоча від такого законодавства страждають насамперед законослухняні підприємці та громадяни. Бо злочинці міліції і так інформації не дають...

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Автор: Vladimir Babich ( )
Дата: 12.02.2009 09:12:45

Благодарю за информацию... очень полезная и нужная.
Однако я читал немного другое, очень сильное обоснование, что на информацию, имеющуюся у кредитного союза полностью распространяются положения закона о "О банках и банковской деятельности" относительно банковской тайны и порядка ее раскрытия...

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Автор: Serzh ( )
Дата: 12.02.2009 11:00:06

«Вісник кредитної кооперації», випуск № 3, жовтень-листопад 2007
«Рятуйте! До нас прийшли з перевіркою!», або окремі питання контактів кредитних спілок з правоохоронними органами"

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Дата: 06.03.2009 19:05:19

Сегодня у нас были борцы с организованной преступностью. Мы им не дали ни-че-го. Совсем ни-че-го. С тем и растались. Что и Вам советую делать. Прав на проведение проверок у милиции нет!!! Эти лихие молодцы предъявляют "лягушачью бумагу" типа направления на проверку. Цель проверки одна - "срубить капусты". Кто им денег дал, о том у них самые лестные отзывы, а кто - нет (мы не одни такие), то те, - гады и сволочи. Так вот, те о ком отзывы лестные, пусть помнят, что теперь их с аналогичным визитом посетят еще и борцы с экономической преступностью (милиционеры между собой общаются), и раенные, и городские и областные и т.д. и т.п., и повторно тоже, и не раз. Помните народную мудрость: "Кто везет, - на том и едут". Не трусьте. Да, общение неприятое ... Но, ничего вам не сделают. Ну, а если уж дали кассу на проверку, и нашли они у вас неподписанный ордер, то не бойтесь, - ничего вам за это не будет. Милиция не составляет акты проверок и не наказывает. Цель их работы (ну если не на карман, конечно) - "выдать на гора" уголовное дело. А теперь представте следователя, который возбуждает уголовное дело по факту отсутствия в кассовом ордере подписи... Верите в это? А представьте лицо прокурора, когда ему на подпись подсовывают такую постанову ... Представили? Максимум, что они (борцы) могут сделать, так это сдать вас с материалами своей проверки налоговой инспекции. Ну светит вам за это штраф по Указу Президента (если не отобъетесь в суде), не более.

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Автор: Serzh ( )
Дата: 06.03.2009 20:54:08

"Мы им не дали ни-че-го. Совсем НИ-ЧЕ-ГО. С тем и растались. Что и Вам советую делать."
Не варто так категорично - хтось може неправильно зрозуміти.

Вячеслав Анатолійович, радий, що Ви змогли "відстрелятись". Але не забувайте, що не в багатьох спілках є юристи такого як Ви рівня, а в таких ситуаціях помилки не прощаються. Єдиного рецепту не існує. Ви бачили, що б на форумах хтось надавав консультації по криміналу?

Перш ніж робити якісь висновки, раджу всім прочитати ось це:

ЗУ "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"

Стаття 12. Права спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ, Служби безпеки України та їх співробітників

1. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України та їх співробітники мають права, передбачені законами України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ), "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), цим Законом та іншими законодавчими актами України.
2. ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України надаються повноваження:
а) заводити оперативно-розшукові справи. Постанова про заведення справи затверджується начальником спеціального підрозділу;
б) на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю одержувати від банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ). Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо - не пізніш як протягом 10 діб; ( Підпункт "б" пункту 2 статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )
в) залучати до проведення перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій контрольних і фінансових органів;
г) одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, створюваних Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, міністерствами, відомствами, іншими державними органами України;
д) в разі одержання фактичних даних про організовану злочинну діяльність для їх перевірки витребувати та одержувати від державних органів, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи. Витребовувані документи та інформація повинні бути подані негайно або не пізніш як протягом 10 діб.
3. За матеріалами оперативно-розшукової діяльності та кримінальних справ спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю мають право подавати до суду заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності суб'єктів підприємництва, а також за наявності підстав, передбачених Законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України.
4. При здійсненні боротьби з організованою злочинністю співробітники спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ і Служби безпеки України мають право:
а) за письмовим розпорядженням керівника відповідного спеціального підрозділу входити за службовими посвідченнями на територію, у приміщення, склади та сховища підприємств, організацій і установ (крім іноземних, дипломатичних представництв), незалежно від їх відомчої належності та форм власності, у пункти пропуску через державний кордон України та митниці, а також у виробничі приміщення громадян, які займаються підприємницькою діяльністю; ( Підпункт "а" пункту 4 статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року )
б) за постановою та з санкції відповідного прокурора по нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, а у невідкладних випадках - з наступним повідомленням прокурора протягом доби в разі загрози знищення, приховування або втрати предметів чи документів, які можуть бути використані у розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, накладати арешт на грошові кошти та інші цінності фізичних та юридичних осіб, вилучати предмети і документи із складанням відповідного акта. Копії акта вручаються громадянину чи представнику підприємства, установи, організації.
5. Оперативні управління, відділи та відділення спеціальних підрозділів мають повноваження органу дізнання. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю можуть порушувати і розслідувати, передавати через відповідного прокурора по нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами за підслідністю в інші органи внутрішніх справ і Служби безпеки України кримінальні справи про виявлені ними злочини, у такому ж порядку витребувати і приймати від них до свого провадження кримінальні справи про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями. Питання вирішення спорів про підслідність зазначених кримінальних справ регулюються цим Законом і Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ).


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 06.03.2002 р. N 2-221/1290

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист та повідомляє.

Відповідно до підпункту "д" частини 2 статті 12 Закону України від 30.06.93 N 3341-XII "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" при здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України надається повноваження в разі одержання фактичних даних про організовану злочинну діяльність для їх перевірки витребувати та одержувати від державних органів, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи. Витребовувані документи та інформація повинні бути подані негайно або не пізніш як протягом 10 діб. Цей закон не містить порядку і процедури (крім строків подання) витребовування і отримання такої інформації. Не містять такого порядку і Закони України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.92 N 2135-XII, "Про міліцію" від 20.12.90 N 565-XII. В ЦИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ НЕМА ВКАЗІВОК ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ВКАЗУВАТИ МОТИВИ І МЕТУ ВИТРЕБУВАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ І ДОКУМЕНТІВ, МЕТУ ПЕРЕВІРКИ, З ПРИВОДУ ЯКОЇ ВИТРЕБОВУЮТЬСЯ ЦІ МАТЕРІАЛИ, А ТАКОЖ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ З ПРИВОДУ ПІДСТАВ ВИТРЕБУВАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

Відповідно до пункту 17 статті 11 Закону України "Про міліцію" посадові особи мають право одержувати відомості від підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності безперешкодно і безплатно, тому вартість ксерокопій, відповідно до цієї норми, не відшкодовується органом внутрішніх справ, який їх витребовує.

В статті 22 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" передбачені гарантії прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю. Зокрема в частині 3 цієї статті передбачено порядок використання інформації, одержаної спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та їх співробітниками, а в частині 4 передбачено право на оскарження до суду чи арбітражного суду дій співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. Крім того, в розділі VII цього Закону передбачений контроль з боку Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та нагляд прокуратури за виконанням законів у сфері боротьби з організованою злочинністю, в тому числі і за порядком витребовування, одержання і використання інформації і документів від підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.Т. в. о. Голови
В. Загородній


Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Дата: 10.03.2009 10:47:48

ЗУ "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" завжди треба розглядати у єдності з законами України "Про міліцію" і "Про оперативно-розшукову діяльність". Тобто, перелічені у ст.12 права існують не самі по собі, тобто не так, що комусь у голову прийшло, що непогано булоб перевірити якісь підприємства, і гей пішли перевіряти ..., а обов`язково повинна заводитись кримінальна та\або оперативно-розшукова справа. А заводиться така справа не просто так, а за наявності законодавством визначених підстав. А навіщо та справа? А задля контролю, як внутрішнього, так і з боку прокуратури, і наступного розгляду у суді (якщо до того дійде). Нема справи, - нема перевірки. Міліція - це те, про що написано у ЗУ "Про міліцію". Якщо до Вас прийшли та пред`явили посвідчення міліціонерів, але діють інакше ніж написано у ЗУ "Про міліцію", то вже не міліціонери, а злочинці. Інакше, ніж за законом міліціонери діяти не можуть. Якби до вас завітав дядько - сантехнік і вимагав би надати касу до перевірки, виб дали? То з яких таких підстав ви надаєте каси для перевірки дядькам з міліції? У них же на перевірку прав не більше ніж у дядька - сантехніка.Редаґовано 1 раз(и). Останні правки 10.03.2009 10:53.

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Автор: VictoR1 ( )
Дата: 10.03.2009 12:46:00


А от ще цікаве повідомлення з інших форумів:
"открою тайну- я опер БЭПа.
таких умников мы наказываем следующим образом-проверка проходит в пятницу поле обеда. В суде уже к 16:00 никого нет. Поверь, на 185 КУпАП я любого с Вас спровоцирую при желании без проблем, потом сами удивитесь как это все прошло гладко. Будут и понятые. так вот, речь не о том, будете в нулевке прикрыты аж до понедельника (пока не появится судья, а поверь, им пох на все приказы, знаю сам, не первый год работаю, тупо дома висят или на природе)а атм и минимальный штраф вам заплатить можно, все по барабану.2 дня с бомжами на нарах--это что-то.
а еще можно Вас убрать чужими руками: открываю телефонную базу (АТС-ка называем ее), смотрим кто живет рядом и от их имени пишем на вас жалобы с просьбой провести проверку в СЭС, МЧС и прочие структуры. Даж в прокуратуру. А прокуратура сразу же заяву на нас скинет, мы ее зарегистрируем и придем к Вам с проверкой, взяв для этого направление в связи с заявлением граждан.А пока мы к вам дойдем---пожарники и прочие вас затерроризируют проверкой:)
Так что ребята давайте жить дружно и с пониманием относится один к одному: у каждого своя работа, и палки в колеса можно наставить друг-другу легко, только вот стоит ли?в одном городе жить и работать предстоит. Решать вопросы надо так, чтоб при встрече улыбаться один одному не наиграно, а честно!!!"

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Автор: Serzh ( )
Дата: 10.03.2009 13:29:11

з огляду на цитату VictoR1 повторюсь: не варто давати такі категоричні поради - хтось може неправильно зрозуміти і неадекватно відреагувати.

Менты просят копии кассовых документов как отказать?
Автор: Serzh ( )
Дата: 16.03.2009 22:33:54

Малюк Вячеслав пише:
-------------------------------------------------------
Эти лихие молодцы предъявляют "лягушачью бумагу" типа направления на проверку.

Якщо не важко - оприлюдніть, будь-ласка, текст того паперу.

стор.:  1234Наступна
Поточна сторінка:1 з 4


Вибачайте, лише зареєстровані учасники можуть залишати повідомлення.

Вам треба УВIЙТИ НА ФОРУМ >>> або ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ >>>
This forum powered by Phorum.